İçeriğe geç

Lerna Babikyan Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halk Eğitimi bölümünden Pedagojik Formasyonu ile 2001 yılında mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Dans bölümüne eğitimine devam etmiş ve buradan bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. Plymouth Üniversitesi ve Schumacher Clollage ortaklığında, Dartington College of Arts bünyesinde yer alan Movement, Mind, Ecology programında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1997 yılında İstanbul’da başladığı dans eğitmenliği kariyerine 25 yılı aşkın süredir farklı yaş gruplarına yurtiçi ve yurtdışında çeşitli okulöncesinden üniversite düzeyine, meseleki eğitim ve gelişim alanlarında yaratıcı dans, doğaçlama, dans kompozisyonu, yaratıcı dans pedagojisi ve eğitmen eğitimi üzerine müfredat geliştirerek dersler vermektedir.

Lerna Babikyan

Lerna Babikyan Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halk Eğitimi bölümünden Pedagojik Formasyonu ile 2001 yılında mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Dans bölümüne eğitimine devam etmiş ve buradan da 2006 yılında bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. 2023 yılında Schumacher College bünyesinde yer alan Movement, Mind, Ecology programında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1997 yılında İstanbul’da başladığı dans eğitmenliği kariyerine 25 yılı aşkın süredir farklı yaş gruplarına yurtiçi ve yurtdışında çeşitli örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yaratıcı dans, doğaçlama, modern teknik, dans kompozisyonu, yaratıcı dans pedagojisi ve eğitmen eğitimi üzerine dersler vererek devam etmektedir.

2004 yılında okul öncesi için “Kavramsal Dans Eğitimi “programını oluşturmuş, 2008 yılında Almanya’da yapılan demokratik eğitim konferansında “Biyoloji Derslerini Yaratıcı Dans Yolu ile Öğretme” üzerine bir sunum yapmış, aynı yıllarda Alternatif Eğitim Derneği’nde görev alıp, konu üzerine yazılar yazmış ve 2015 yılında alternatif eğitim yaklaşımlarının felsefesi ile uyumlu olarak Türkiye’nin ilk “Yaratıcı Dans Eğitmen Eğitimi” atölyesinin yürütücülüğünü yapmaya başlamıştır.

1997 yılında İstanbul’da Misak Toros yönetiminde tiyatro oyunculuğu çalışmalarına başlamış, bir süre sonra aynı tiyatroda yönetmen yardımcılığı da yaptıktan sonra kamera önünde reklam filmi, deneysel video performans ve dans filmi gibi projelerde yer almıştır. 2001 yılından bu yana dansçı ve koreograf olarak pek çok yerel ve uluslararası festivale katılmış, çok disiplinli doğaçlama performanslarda, çeşitli tiyatro oyunları ve kamera önü prodüksiyonlarda koreograf olarak da çalışmıştır. İtalya, Avusturya, ABD, Macaristan ve Portekiz gibi ülkelerde sanatçı misafirlik programlarına kabul edilmiştir. 2016-2018 yılları arasında Berlin’de yaşamış ve burada dans, eğitmenlik ve koreografi çalışmalarına devam etmiştir

2018 yılında İstanbul’da çağdaş dans alanında yüksek lisans çalışmaları sırasında “Yaratıcı Dansın 10 Yaş Çocuklar Üzerinde Fiziksel Aktivite, Yaratıcılık, Üst Bilişsel Farkındalığa Dair Etkileri”, 2019 yılında “Beden Odaklı Hareket Eğitimi ile Farkındalık ve Yaratıcılığı Arttırmak” adlı araştırmaları yapmıştır.

2020 yılında yazmaya başladığı ” Yaratıcı Dans-Hareketli Pedagoji” adlı kitabı 2022 yılında yayınlanmıştır.

Etik, eğitimsel, estetik ve ekolojik düzeylerde bugünün ihtiyaçları doğrultusunda bedenin farkında, bütüncül olarak yaşama duyarlı, yaşam boyu öğrenen, yaratıcı, özgüveni ve aidiyet hissi yüksek bireylerin gelişimi için yaratıcı dans pedagojisi odağında çocuk, yetişkin, öğretmen, fizik tedavi uzmanları gibi farklı meslek gruplarına yönelik beden ve yaratıcı dans odaklı eğitimler tasarlayıp uygulamaya devam etmektedir.

Son dönemde ekoloji, bedenle öğrenme, somatik pratikler ve kültürel öğrenme bağlantısallığı üzerine araştırmalarına İngiltere üzerinden devam eden sanatçı ayrıca Torrance Yaratıcılık Testi Uygulayıcısı, Braindance sertifikalı eğitmenidir.

Tüm bunların yanısıra disipline arası performanslarda dansçı ve koreograf olarak yer almaya devam etmektedir.

Geçmişten bugüne mesleki gelişimine katkıda bulunan Çatı Çağdaş Dans Sanatçıları Derneğinin faaliyetlerinin yanında çağdaş dans teknikleri, bale, kompozisyon, doğaçlama, butho ve somatik farkındalık üzerine ustalık sınıflarına katıldığı, ilham olan eğitmenlerden bazıları; Anne Green Gilbert, Berrak Yedek, Billie Hanne, Eric Kaile, Gaby Angis, Geyvan McMillan, Loretta Livingstone, Mathew Hopkins, Juan Kruz Diaz Esnaola, Tetsuro Fukuhara, Keith Hannesy, Mustafa Kaplan, Oktay Keresteci, Zeynep Tanbay, Faustin Linyekula Ngoy, Uğur Seyrek, Suprapto Suryodarmo, Susan Bauer, Dr. Rachel Sweeneydir