İçeriğe geç

Lerna Babikyan dans odağında çalışan çok disiplinli bir sanatçı, eğitimci ve yazardır. Beden, mekan, hafıza, kimlik, doğa, yaratıcı dans, pedagoji, tarihsel bağlam ve dönüşen alanların etkileşiminde sömürgeci-yerli ilişkisi üzerine araştırır. 

Derin ekolojik yaklaşım ve bütüncül eğitim felsefesinin ışığında, tüm öğrenme ortamları için yaratıcı dans odağında eğitim programları tasarlayıp uygular, konuya dair eğitmen eğitimlerini kurucusu olduğu Mudita Dans başta olmak üzere yerel ve uluslararası eğitim kurumları ve sanat merkezlerinde verir. 

Atölye ve sunumlarının aksiyon halindeki temel değerleri; her yaş ve cinsiyetten bireyin otantik ifadesi ile temas edip içindeki sanatçı ile buluşması, kendisi ve diğer tüm canlılar ile barışçıl bir ilişki ağı içinde yaşayabilmesi, bedenin yaratıcı hareket akışları içinde öğrenme deneyimini içselleştirebilmesi, kurbanın güçlenmesi, bireysel yaratıcılık gelişimi ve iyilik haline destek olmak, kültürel öğrenme ve ekolojik kapsayıcılıktır.